Kopalnia wakacyjnych praktyk

24.06.2019
Kopalnia wakacyjnych praktyk Ponad 300 uczniów zakończyło rok szkolny w 22 klasach patronackich TAURON Wydobycie. Wakacje to dla najlepszych uczniów czas na praktyki zawodowe w zakładach górniczych Spółki. Tylko w ubiegłym roku z praktyk skorzystało 112 przyszłych górników. Współpraca TAURON Wydobycie ze szkołami średnimi zapewnia dopływ odpowiednio wykwalifikowanej średniej kadry do zakładów górniczych Spółki. Uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, odbywając praktyki na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, gdzie stworzone

Górnicy mają to we krwi

21.06.2019
Górnicy mają to we krwi Ponad 15 litrów krwi dla potrzebujących oddali górnicy ZG Janina podczas tegorocznej akcji charytatywnej w Libiążu. Już po raz piąty zebrana na kopalni krew trafi na sale operacyjne w całym województwie małopolskim. - Górnicy, wykonujący szczególnie ryzykowny zawód doskonale rozumieją jak ważna jest idea dzielenia się krwią dla ratowania ludzkiego życia, dlatego przy wielu kopalniach powstały Kluby Honorowych Dawców Krwi, które dostarczają do stacji krwiodawstwa znaczne ilości krwi – mówi Czesław Toporek prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG Janina w Libiążu. -

Zmiany w zarządzie TAURON Wydobycie

04.06.2019
Rada nadzorcza TAURON Wydobycie dokonała we wtorek, 4 czerwca zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa spółki objął Sławomir Obidziński. Sławomir Obidziński jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność - technika podziemnych eksploatacji złóż węgla. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości.