Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Janina to kopalnia o nowoczesnym obliczu.

Od kilku lat jest tu realizowany proces intensywnej restrukturyzacji technicznej i technologicznej, który będzie kontynuowany w najbliższym okresie.

Zakład ten zlokalizowany jest na obrzeżach miasta, skupiał ostatnio swoją działalność produkcyjną w centralnej i w zachodniej części obszaru górniczego.

Prowadzone aktualnie roboty zmierzają do umiejscowienia pól eksploatacyjnych również w części wschodniej.

Zatem w zakładzie docelowo funkcjonować będą dwa rejony: wschodni i zachodni. Szczególne znaczenie posiada przeprowadzona w ramach działań inwestycyjnych modernizacja funkcjonujących układów technologicznych. Dotyczy to zarówno rozwiązań w odniesieniu do struktury podziemnej, gdzie intensywnej rozbudowie i unowocześnianiu podlegają układy transportu, zasilań oraz realizowane jest odtwarzanie parku maszynowego, jak również powierzchniowej głównie w zakresie przeróbki mechanicznej.

Istotne znaczenie posiada zakończona inwestycja polegająca na rozbudowie osadnika wód dołowych. Realizacja tego zadania wydłuża żywotność eksploatowanego osadnika, przy zachowaniu przewidywanego dopływu i parametrów fizyko-chemicznych wód tam doprowadzanych.

W przyszłości planuje się kontynuację działań zmierzających do poprawy warunków pracy załogi, a także do uczynienia ZG Janina zakładem o estetycznym i nowoczesnym - na miarę XXI wieku – wyglądzie.

Działania te obejmować będą:

  • Modernizacja infrastruktury powierzchniowej zakładu w odniesieniu do obiektów o charakterze socjalnym.
  • Udostępnienie nowych węglozasobowych partii pokładu w nawiązaniu do funkcjonowania poziomów 300 i 350 m.
  • Budowy technicznej infrastruktury powierzchni w nawiązaniu do planowanego pogłębienia szybu „Janina VI”.
  • Budowy nowego poziomu 800 m wraz z układem wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, umożliwiających pozyskanie węgla z pokładu 207.
  • Rozcinanie ścian o optymalnej długości 250 i 300 m i uzbrojenie ich w nowoczesne wysoko wydajne kompleksy ścianowe.
  • Wykonawstwo wyrobisk strategicznych mających na celu skrócenie czasu transportu i dojścia do oddziałów produkcyjnych.
  • Systematyczny rozwój zakresu funkcjonowania nowoczesnego, ekonomicznego i bezpiecznego transportu (kolejki podwieszane spalinowe).
  • Stosowanie nowoczesnych technologii do prac pomocniczych (np. kolejki zębate zwiększające mobilność i wydajność przy pracach zbrojeniowo-likwidacyjnych).
  • Stosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środowiska naturalnego (minimalizacja szkód z racji kumulacji rejonów eksploatacji poza strefami zabudowy powierzchniowej).
  • Modernizacja techniczno-technologiczna procesu wzbogacania węgla i działania organizacyjne zmierzające do wprowadzania przekształceń własnościowych w kompleksie przeróbczym i transporcie kolejowym.
Ustawienia plików cookies