Informacje w zakresie produkcji i sprzedaży:

Zespół Zagospodarowania Produktów Ubocznych

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

tel. + 48 32 618 58 38
tel. + 48 32 618 58 39
tel. + 48 32 618 57 49

hsk@tauron-wydobycie.pl

Informacje w zakresie jakości:

Zespół Kontroli Jakości 

- ZG Sobieski tel. + 48 32 618 53 60
- ZG Janina tel. + 48 32 627 05 77