Otrzymana Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2010-03-2576 określa szczegółowy zakres przydatności wyrobu o nazwie Kruszywo skalne / kruszywo PKW do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

Po przeprowadzeniu szeregu badań i analiz, oceniających własności fizyko-chemiczne i oddziaływania na środowisko, TAURON Wydobycie S.A. w 2010 r. uzyskał Aprobatę Techniczną dla kruszywa skalnego / kruszywa PKW wraz z opinią ekologiczną Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach dopuszczająca stosowanie ww. kruszywo w budownictwie drogowym.

Załącznik Rozmiar
Aprobata Techniczna 2010-03-2576/2 3.65 MB
ITB-KOT-2019/0673 1.82 MB
ITB-KOT-2019/0674 1.68 MB