Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie S.A.

  • Marek Wadowski – Przewodniczący
  • Bogusław Oleksy -  Wiceprzewodniczący
  • Bogusław Chrószcz - Sekretarz
  • Janusz Olszowski - Członek