Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie S.A.

  • Janusz Olszowski - Wiceprzewodniczący
  • Bogusław Chrószcz - Sekretarz
  • Maciej Więckowski - Członek