09.12.2011

 

 

Południowy Koncern Węglowy S.A. uczestniczył, po raz pierwszy,  i od razu z dużym sukcesem w jubileuszowych międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2011, które odbyły się w dniach 17-19 listopada 2011 r. na terenach wystawienniczych Heysel Expo w Brukseli. To czołowa międzynarodowa impreza wystawiennicza w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

 

Tegoroczna edycja była niezwykła nie tylko ze względu na okrągły 60 jubileusz. Zbiegła się ona w czasie z polską prezydencją w UE, co dało polskim wynalazkom niezwykłą szansę na dodatkową międzynarodową promocję swych osiągnięć. Polska została wybrana przez organizatora jako kraj honorowy. Pawilon polski objęło honorowym patronatem Ministerstwo Gospodarki oraz Rada Główna Instytutów Badawczych.Koncern za swój projekt wystawiony wspólnie Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego pod nazwą: „Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych” otrzymał ZŁOTY MEDAL organizatora targów i Rady Głównej Instytutów Badawczych, oraz specjalne wyróżnienie w postaci kolejnego medalu i dyplomu od Ministerstwa Edukacji z Rumunii.Przedmiotem zaprezentowanego projektu jest technologia rozdrabniania, uszlachetniania i granulowania mułów węglowych pochodzących z pras filtracyjnych w celu uzyskania produktu handlowego dla energetyki zawodowej. Proces technologiczny prowadzony jest w systemie produkcji ciągłej nie powodując przestoju
w rozładunku pras filtracyjnych zapewniając bezpieczeństwo ciągłości ruchu zakładu przeróbczego.Innowacyjnością zaprezentowanej technologii oprócz ciągłości produkcji granulatów dodatkowo jest możliwość zagospodarowania uciążliwych dla środowiska mułów węglowych, eliminacja kosztów związanych z ich zagospodarowaniem oraz wytworzenie granulatu który może być składnikiem mieszanki energetycznej o dobrych własnościach transportowych i magazynowych.Technologia opracowana została przez zespół składający się z pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. firmy Ecocoal Consulting Center, EKO-INVEST oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.  Oprócz koncernu na targach zaprezentowało się 95 polskich wynalazków wystawianych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, twórców indywidualnych, młodych wynalazców oraz jednostki sfery nauki m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Częstochowska, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Instytut Nafty I Gazu, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych i inne. Prezentowane projekty oprócz tematów ekologii czy przemysłu górniczego dotyczyły m.in. medycyny, metalurgii, chemii, elektroniki i wielu innych branż przemysłu. Wszystkie oceniane były przez międzynarodowe jury złożone z 90 ekspertów z całego świata  reprezentujących dziedziny nauki, techniki i przemysłu. W tym roku wszystkie prezentacje były bardzo wysoko ocenione przez ekspertów, a wśród tych, które znalazły szczególne uznanie wśród jury znalazł projekt PKW S.A i IMBGiS. „SPOSÓB CIĄGŁEJ PRODUKCJI GRANULATÓW NA BAZIE MUŁÓW WĘGLOWYCH Z PRAS FILTRACYJNYCH”Nagrodę w imieniu Południowego Koncernu Węglowego S.A. odebrał Rafał Przystaś wraz z Przedstawicielem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Januszem Oleszczakiem. 

Mamy nadzieję, że sukces odniesiony na targach ułatwi dalsze, konsekwentne realizowanie działań obranej polityki ograniczania ilości i eliminacji powstawania odpadów nie tylko w obszarze Zakładów Górniczych PKW S.A., ale również w całej Grupie TAURON .

 

AF, RP.

Grafiki
Ustawienia plików cookies