30.08.2022

I N F O R M A C J A

od 01.09.2022

Proces rezerwacji i zakupu węgla w Punktach Obsługi Klienta TAURON Wydobycie S.A. dla odbiorców indywidualnych - gospodarstw domowych - sprzedaż detaliczna tylko w zwolnieniu z podatku akcyzowego.

 1. Rezerwacja węgla w POK na podstawie następujących danych:
 1. PESEL,
 2. Imię i nazwisko,
 3. Adres,
 4. Nr telefonu komórkowego odbiorcy

Wymagane dokumenty do dokonania rezerwacji przez konsumenta:

 1. Oświadczenie dla celów związanych z podatkiem akcyzowym (bez danych kierowcy) – do wglądu.
 2. Zaświadczenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające posiadanie kotła na węgiel – do wglądu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       II. Zakup węgla na podstawie rezerwacji w POK

Wymagane dokumenty do zakupu węgla:

1. Kierowca w imieniu odbiorcy:

 1. Oświadczenie dla celów związanych z podatkiem akcyzowym - zostaje w POK.
 2. Pełnomocnictwo dla kierowcy do zakupu i odbioru węgla – zostaje w POK.
 3. Zaświadczenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające posiadanie kotła na węgiel – do wglądu.
 4. Oryginał dokumentu tożsamości kierowcy – do wglądu.
 5. Oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu wjeżdżającego na załadunek – do wglądu                                                                                                                                             DMC pojazdu max 26 t.

  2. Kierowca jest odbiorcą:

 1. Oświadczenie dla celów związanych z podatkiem akcyzowym - zostaje w POK.
 2. Zaświadczenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające posiadanie kotła na węgiel – do wglądu.
 3. Oryginał dokumentu tożsamości kierowcy – do wglądu.
 4. Oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu wjeżdżającego na załadunek – do wglądu                                                                                                                                               DMC pojazdu max 26 t.

Wzory Oświadczeń i Pełnomocnictw znajdują się na stronie www.tauron-wydobycie.pl/pok

Uwaga:

 1. Węgiel wydawany jest zgodnie z limitem ustalonym przez TWD S.A.
 2. Brak kierowcy w celu odbioru węgla w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Brak możliwości zmiany odbiorcy przy wystawieniu przepustki.
 4. Możliwość odbioru węgla przez jednego kierowcę dla kilku odbiorców (tego samego sortymentu).
Załącznik Rozmiar
Nowa rezerwacja_2.pdf 534.64 KB