17.09.2015

ZG Sobieski w Jaworznie w połowie sierpnia br.  uruchomił eksploatację nowej ściany nr 349 w pokładzie 209. Ma ona  200 metrów długości  i 920 metrów wybiegu. Zdolność wydobywcza  tej ściany szacowana jest na poziomie około 4 tys. ton węgla handlowego na dobę. Wydobywany tu węgiel charakteryzuje się  korzystnymi parametrami jakościowymi.

 Wyposażenie  pochodzi z likwidowanej ściany nr 338, a całość robót związanych z likwidacją poprzedniej oraz zbrojeniem nowej realizowana była przez oddział robót zbrojeniowych i likwidacyjnych. Rabunek wyposażenia ściany nr 338 oraz zbrojenie ściany nr 349 zostało rozpoczęte w czerwcu, a zbrojenie ściany nr 349 zakończono w połowie sierpnia br. Całość robót związanych z przezbrojeniem została zrealizowana terminowo i bezpiecznie.

Przezbrojenie było  dla załogi szczególnie dużym wyzwaniem, wymuszonym przez konieczność zapewnienia jak najwyższego stopnia wykorzystania posiadanych kompleksów ścianowych. Biorąc pod uwagę bardzo duży zakres nałożonych na oddział zadań, został on „wzmocniony” pracownikami oddelegowanymi  z pozostałych oddziałów ZG Sobieski oraz Spółki Usług Górniczych. Niewątpliwie pozwoliło to na zdobycie przez pracowników zaangażowanych w przezbrojenie nowych doświadczeń, które będą przydatne w przyszłości, podczas kolejnych przezbrojeń.

Podstawowe wyposażenie stanowi 133 sekcji obudowy zmechanizowanej Fazos 20/40, kombajn ścianowy typu  JOY 4LS22, przenośnik ścianowy PSZ-950/3x500 NOWOMAG i podścianowy PATENTUS – PAT – 200. Łączna masa wyposażenia ściany wynosi ponad 5 tys. ton. Z likwidowanej ściany zostało przetransportowane przy zastosowaniu kolejki  i ciągnika podwieszonego a także  wysoko obciążalnym zestawem transportowym przystosowanym do transportu kompletnych sekcji obudowy zmechanizowanej. Bardzo dobre przygotowanie logistyczne oraz wysokie zaangażowanie załogi pozwoliło na sprawne i bezproblemowe  przetransportowanie tego wyposażenia w oczekiwanym terminie.

Wyposażenie ściany jest sprawdzone w warunkach ZG Sobieski – pozwoliło jak dotąd na bezpieczne wyeksploatowanie od 2012r. dwóch ścian. Wyposażenie to spełnia najwyższe standardy przyjęte dla światowego górnictwa.

Dla ZG Sobieski terminowe uruchomienie  ściany  nr 349 stanowi ważny element realizacji rocznego planu wydobycia.

Ustawienia plików cookies