25.05.2011

W dniach 18 – 21 maja 2011 r. odbyła się w Wałbrzychu 6 - ta Międzynarodowa Konferencja p.t.: „Ochrona Środowiska w Górnictwie Podziemnym, Odkrywkowym i Otworowym”. Konferencję zorganizowała Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej przy współudziale Południowego Koncernu Węglowego pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka i Głównego Geologa Kraju Jacka Jezierskiego.

Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania nowoczesnej gospodarki bez górnictwa, które dostarcza surowców wszystkim gałęziom przemysłu. Eksploatację złóż surowców mineralnych należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem zasad ochrony środowiska, co tłumaczy wagę i aktualność tematyki powyższej konferencji. W czasie obrad zaprezentowano 18 referatów autorów z Republiki Czeskiej, Rosji, Ukrainy i Polski. Referaty dotyczące bardzo szerokiego spektrum tematyki związanej z ochroną środowiska w górnictwie opublikowane zostały w kwartalniku Górnictwo i Geologia.

Dużą atrakcją dla uczestników konferencji było zwiedzenie Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu, skupiającego zabytki techniki dawnych kopalń węgla kamiennego.

Sekretarz konferencji

Michał Chmurko

Ustawienia plików cookies