06.12.2016

Obchody Dnia Górnika  2016 były dla  TAURON Wydobycie S.A. szczególne ważne.  Zaszczyciła je swoją obecnością premier rządu RP Beata Szydło a także wspólnie świętowali górnicy, z już trzech zakładów górniczych TAURON Wydobycie S.A., Sobieski, Janina i Brzeszcze.  

Tegoroczne obchody barbórkowe rozpoczęły się  w piątek 2  grudnia w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie. Podczas mszy św. ksiądz biskup Grzegorz Kaszak Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej poświęcił nowy sztandar TAURON Wydobycie – sztandar dla trzech zakładów górniczych: Sobieski, Janina i Brzeszcze.

4 grudnia br. w Libiążu, Brzeszczach oraz Jaworznie odbywały się msze święte w intencji górników oraz ich rodzin.

Tradycyjnie  górnicy z  Zakładu Górniczego Janina  spotkali się  na terenie zakładu, następnie wyruszyli zwartą kolumną do kościoła św. Barbary.

W Brzeszczach  już o godzinie 7.00 pracownicy  Zakładu Górniczego Brzeszcze i  członkowie ich rodzin spotkali się w cechowni, następnie przeszli ulicami Brzeszcz do kościoła św. Urbana. Gościem szczególnym była Pani Premier Beata Szydło, która wraz z górnikami udała się na uroczystą mszę.

 W Jaworznie msza św. w cechowni Zakładu Górniczego Sobieski rejon Piłsudski zgromadziła bardzo wielu pracowników, emerytów i  członków ich rodzin.

O godzinie 12.00 pracownicy TAURON Wydobycie oraz  zaproszeni goście wzięli udział we wspólnej uroczystości wręczania  odznaczeń.

Akademia rozpoczęła się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci tych, którzy w tym roku odeszli „na wieczną szychtę”.

 Premier  Beata Szydło w swym wystąpieniu mówiła o trwającej restrukturyzacji górnictwa. Według premier TAURON Wydobycie, to udany przykład połączenia górnictwa i energetyki. - Program łączenia górnictwa i energetyki zaczyna się doskonale sprawdzać, i widać to szczególnie właśnie tutaj w TAURONIE. Podjęto decyzje o połączeniu zakładów górniczych Brzeszcze, Sobieski i Janina. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten projekt jest już w pełni spełniony, ponieważ 1 grudnia dołączył (do TAURON Wydobycie) już zakład górniczy Brzeszcze - zaakcentowała premier.

Pani Premier dziękowała górnikom za ich ciężką pracę oraz skierowała  do pracowników życzenia barbórkowe.

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia Filip Grzegorczyk powiedział: Chylę czoła przed górnikami. To praca niebezpieczna i ostatnie wydarzenia to pokazały. Dlatego w imieniu grupy Tauron chcę wyraźnie powiedzieć, że do kwestii bezpieczeństwa będziemy podchodzić bezkompromisowo.

Prezes  Zarządu Tauron Wydobycie Zdzisław Filip w swoim przemówieniu stwierdził: TAURON Wydobycie jest jednym z przykładów funkcjonowania górnictwa w Polsce. To model biznesowy(…). Funkcjonowanie w ramach energetycznej grupy kapitałowej jaką jest TURON Polska Energia pozwala przetrwać cenowe dekoniunktury na węgiel i jednocześnie zapewnić odbiór produkcji przy nadpodaży węgla na rynku.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele  zarządu TAURON Polska Energia, członkowie rad nadzorczych TAURON Polska Energia oraz TAURON Wydobycie, parlamentarzyści,  władze samorządowe Jaworzna, Chrzanowa, Oświęcimia, Libiąża, Brzeszcz, Chełmka, Mysłowic. Byli również przedstawiciele wyższych uczelni oraz wielu  firm i instytucji współpracujących z TAURON Wydobycie.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe - Złoty Krzyż Zasługi oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale Za Długoletnią Służbę,

Pracownicy  TAURON Wydobycie uhonorowani zostali  Honorowymi Odznakami Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyróżnienia w ramach Konkursu Bezpieczny Oddział Fundacji Bezpieczne Górnictwa otrzymały: oddział GRP 1 z ZG Sobieski, G-2  z ZG Janina  oraz MD-2 z ZG Brzeszcze.

Wręczone zostały Honorowe Odznaki dla KWK Brzeszcze i Medale Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Przeprowadzono uroczystą ceremonię wręczenia Honorowych Szpad Górniczych.

Na zakończenie odczytano listy z życzeniami dla górników, które  wpłynęły do prezesa Zdzisława Filipa.

 „Niech żyje nam górniczy stan”

Ustawienia plików cookies