16.05.2017

15 maja została podpisana umowa o generalne wykonawstwo inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane wykonywane przez Generalnego Wykonawcę Etapu  I budowy Szybu GRZEGORZ wraz z budową infrastruktury powierzchniowej dla TAURON Wydobycie S.A.” pomiędzy TAURON Wydobycie S.A a konsorcjum firm w składzie: Lider Konsorcjum - KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Konsorcjum – FAMUR PEMUG Sp. z o.o.

 

Zakres umowy obejmuje:

 

Etap I – uzyskanie funkcjonalności wentylacyjnej - wdechowej, podzielony na dwie następujące fazy:

Faza I obejmuje  m.in.:

Budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres głębienia, wykonanie instalacji mrożeniowej, magazynu nr I - stacji agregatów mrożeniowych, otworów mrożeniowych i temperaturowych, budowę obiektów niezbędnych na czas głębienia szybu (kołowroty, zsypnia, magazyn urobku, stanowisko mycia kół samochodowych, estakady kablowe i rurowe, itp.)

Faza II obejmuje:

Rozbiórkę (likwidację) obiektów po okresie głębienia w zakresie:

instalacji mrożeniowej, otworów mrożeniowych i temperaturowych, kołowrotów, zsypni, magazynu urobku, stanowiska mycia kół samochodowych, estakad rurowych i kablowych, itp.)

 Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany na terenie Zakładu Górniczego SOBIESKI, Jaworzno Byczyna, w terminie nie dłuższym niż 60 miesięcy od daty protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy terenu robót. Rozpoczęcie głębienia szybu metodą górniczą w strefie zamrożonej poniżej tymczasowej głowicy szybu planowane jest do 18 miesiąca od daty przekazania terenu robót. Szyb Grzegorz o średnicy 7,5m i głębokości 870m, mający początkowo pełnić funkcję szybu wentylacyjno – wdechowego, w dalszej perspektywie będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

W pozostałych zakładach TAURON Wydobycie również realizowana jest działalność  inwestycyjna. W ZG Janina w Libiążu kontynuowany jest Strategiczny Projekt Inwestycyjny „Budowa poziomu 800 m”. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI, kontynuowane jest drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 m. W ramach tego projektu prowadzona jest modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z przebudową infrastruktury służącej do składowania produktów i zagospodarowania odpadów. Zgodnie z założeniami Programu Inwestycyjnego w 2017r. w ZG Brzeszcze zaplanowano wykonawstwo robót przygotowawczych związanych z drążeniem wyrobisk w ilości ok. 7100 metrów. Ukończono modernizację łaźni górniczej wraz z adaptacją pomieszczeń dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego.

TAURON Wydobycie S.A. prowadzi zaplanowaną i konsekwentną działalność inwestycyjną w ramach Projektów Strategicznych. Szyb Grzegorz w ZG Sobieski, podobnie jak inwestycja Budowa poziomu 800 m w ZG Janina to aktywa, które są przykładem efektywnego inwestowania, które jest wynikiem sukcesywnego realizowania zakładowego planu inwestycyjnego. Ponadto TAURON Wydobycie S.A. przeprowadza konsekwentnie zadania, które mają na celu odtworzenie zdolności produkcyjnych.  Dokonywane są zakupy i modernizacje urządzeń odstawczych, środków transportu materiałów i ludzi oraz urządzeń wentylacyjnych                                
i odwadniających
– stwierdza Zdzisław Filip Prezes Zarządu TAURON
Wydobycie S.A.

 W I kwartale 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 25 proc.w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. i wyniosła 1,51 mln ton. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła poziom 1,79 mln ton, na co wpłynęło również sprzedaż 276 tys. ton zapasu tego surowca. Na wyższy niż w 2016 r. wolumen wydobycia największy miał wpływ wzrost produkcji w funkcjonującym od stycznia 2016 r.w ramach Grupy TAURON, Zakładzie Górniczym Brzeszcze, lepsze niż w ubiegłym roku warunki górniczo-geologiczne oraz korzystniejszy układ ścian wydobywczych, skutkujący wyższą produkcją w każdym z zakładów górniczych Grupy TAURON.

Ustawienia plików cookies