29.11.2023

We wtorek 28.11.2023 r. ok. g. 15:45 w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie w pokładzie 209 na poziomie 500 metrów nastąpił wypadek zbiorowy, w którym uczestniczyło pięciu pracowników ZG Sobieski i jeden firmy zewnętrznej.

W trakcie prac przy rurociągu podsadzkowym doszło prawdopodobnie do przemieszczenia trasy rurociągu, w wyniku czego 6 pracowników zostało poszkodowanych, a czterech z nich – wszyscy to pracownicy ZG Sobieski, poniosło śmierć. Dwie pozostałe osoby zostały hospitalizowane.

Akcja ratownicza została zakończona o g. 20.35.

Ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmują się organy nadzoru górniczego, tj. Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, Państwowa Inspekcja Pracy, Prokuratura oraz powołany przez Pracodawcę zespół powypadkowy.

Pracodawca zapewnia opiekę psychologiczną pracownikom oraz rodzinom poszkodowanym.

W związku z tragedią Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki przekazują wyrazy głębokiego współczucia dla rodzin, bliskich i kolegów zmarłych górników.

Informujemy, że w związku z tym tragicznym wydarzeniem uroczystości barbórkowe zaplanowane w tym roku w naszej Spółce zostają odwołane. Msze święte odbędą się tak jak zaplanowano.

Ustawienia plików cookies