23.09.2011

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice Orkiestry Dęte Południowego Koncernu Węglowego S.A., już po raz drugi uczestniczyły w II Ogólnopolskiej Gali Mundurowych Orkiestr Dętych „Złoty Suzafon”.

Pierwszy odbył się w 2007r. w Gorzowie Śląskim, drugi po kilkuletniej przerwie zorganizowano w dniu 26 czerwca 2011roku w pałacu w Pawłowicach.

Gala zorganizowana była pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego. Rozpoczęto od przemarszu zespołów przy dźwiękach muzyki. Potem musztrę paradną zaprezentowała Wojskowa Orkiestra Wojsk Lądowych Garnizonu Kraków. Następnie, największa w Polsce orkiestra (około 250 muzyków) koncertowała dla zgromadzonej publiczności .

Podczas gali, wraz z orkiestrami Południowego Koncernu Węglowego SA ( Zakładu Górniczego Janina oraz Zakładu Górniczego Sobieski), wystąpiły orkiestry wojskowe, policyjne, ochotniczych straży pożarnych, oraz młodzieżowe. Prezentowały repertuar składający się utworów regionów, z których pochodzą. Każda z orkiestr biorących udział w przeglądzie otrzymała pamiątkowy puchar. Doroczna Gala orkiestr dętych z pewnością na trwale wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych miejscowości Pawłowice bo Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…

Ustawienia plików cookies