03.09.2015

Używanie pompy ciepła jest obecnie najbardziej ekonomicznym sposobem ogrzewania wody użytkowej. Wykorzystuje się tu bowiem naturalne ciepło zawarte w przyrodzie.TAURON Wydobycie  w 2012 roku przystapił do przetargu organizowanego przez Prezsa  Urzędu Regulacji Energetyki na wybór przedsięwzięć efektywnościowych. Jednym z  przedsięwzięć była pompa ciepła  odzyskująca energię zawartą w wodach dołowych, dzięki której, spólka  otrzymała świadectwo efektywności energetycznej o wartości 80 toe (toe - tona oleju ekwiwalentnego).

Realizacja inwestycji została  zakończona w lipcu bieżącego roku  i aktualnie jest na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na użytkowanie w zakładzie górniczym. W ramach inwestycji ulokowanej w Zakładzie Górniczym Sobieski, ruch Sobieski, wybudowano budynek stacji pomp ze studnią czerpną, zabudowano  w pomieszczeniu technicznym budynku nowej łaźni stację pomp ciepła oraz połączono oba obiekty magistralą przesyłową. Budynek stacji pomp ciepła ze studnią czerpną, w którym pracują dwie pompy obiegowe i jedna pompa zatapialna, połączono z kanałem wód dołowych.

Stacja pomp ciepła pracuje w układzie kaskadowym z wodą dołową pompowaną  z szybu Sobieski III z poziomu 500 metrów pod ziemią. Lokalizacja nie jest przypadkowa,  z uwagi na wysoką temperaturę źródła ciepła zakumulowanego w środowisku ( w chwili obecnej wynosi ona  19,8 °C ),stacja pomp osiąga najwyższy współczynnik efektywności.Na głębokości 1,20 m pod powierzchnią gruntu, poprowadzono wykonaną z rur preizolowanych magistralę, za pomocą której pompy obiegowe pompują wodę  o szacunkowej wielkości przepływu 68 m³/godz. Dalej, woda zasila 5 kompletów wysokiej klasy dwusprężarkowych pomp ciepła szwedzkiego koncernu NIBE typu AP-BW30-85H.

Zabudowane urządzenia są dostosowane do parametrów wody dołowej, zapewnią tym samym ciągłą pracę układu z niezmiennymi parametrami, tak aby była ona na zadanym poziomie.  Co więcej, sterowniki zostały podłączone ze sobą w sposób który umożliwia załączanie się pomp ciepła kaskadowo  w zależności od chwilowego zapotrzebowania mocy.Ciepła woda użytkowa do momentu oddania do użytkowania stacji pomp ciepła będzie wytwarzana w stacji wymienników ciepła za pomocą otrzymywanego   z zewnątrz parametru grzewczego, natomiast po uzyskaniu decyzji urzędowej zezwalającej na użytkowanie, stacja pomp ciepła zastąpi rozwiązanie eksploatowane do chwili obecnej.

Mówiąc w ogromnym uproszczeniu, pompa ciepła należy do nowoczesnych energooszczędnych instalacji, których eksploatacja jest szczególnie tania przy stosunkowo wysokich kosztach zakupowych. Na podstawie oceny efektywności ekonomicznej zwrot nastąpi w 6 roku po oddaniu przedmiotowej instalacji do użytku, natomiast okres eksploatacji nowej instalacji będzie wynosił 18 lat.

Realizacja inwestycji  pozwoli spółce nabyć prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej. Są one towarem giełdowym i podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. Do zakupu tych praw zobowiązane prawnie są spółki obrotu i przedsiębiorstwa energetyczne dokonujące sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

UN

Grafiki
Ustawienia plików cookies