Od 22 stycznia 2019 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Termin ich składania minął w dniu 23.04.2019 r.

18.01.2019
Wejście w życie w dniu 22 stycznia 2019 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego pozwala określić terminarz jej realizacji. 22 stycznia br. jest pierwszym dniem, w którym można składać wnioski o rekompensatę w wyznaczonych do tego punktach. Osoby uprawnione mają na to 90 dni. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r.