Nowoczesna konstrukcja wieży szybowej gotowa

22.10.2019
Kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu został ukończony. W tej jednej ze strategicznych inwestycji TAURON Wydobycie, jakim jest budowa poziomu 800 metrów, wykonano najwyżej położony poziom technologiczny wieży szybowej. Realizowana inwestycja udostępni nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego.

Komunikat

02.10.2019
Grupa TAURON i tym samym spółka TAURON Wydobycie S.A. przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog prowadzony z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, zarówno na spotkaniach Rady Społecznej Grupy TAURON jaki i na comiesięcznych spotkaniach zarządu TAURON Wydobycie S.A. ze stroną społeczną. Załoga zakładów górniczych oraz przedstawiciele strony społecznej są regularnie informowani o sytuacji Spółki i stojących przed nią wyzwaniach. Pozostając w dialogu ze stroną społeczną poważnie traktujemy wszystkie zgłaszane tematy, tak aby wypracować satysfakcjonujące

Nowy Zarząd TAURON Wydobycie

05.08.2019
Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie powołała nowy zarząd spółki. Stanowisko prezesa zarządu objął Tomasz Cudny. Wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych pozostaje Jacek Pytel, funkcję wiceprezesa ds. technicznych będzie sprawował Tomasz Duda, a wiceprezesa ds. handlowych Krzysztof Miśka.