Drążenie szybu rozpoczęte

09.07.2019
Drążenie szybu rozpoczęte Na budowie Szybu Grzegorz, czyli strategicznej inwestycji TAURON Wydobycie, rozpoczęło się drążenie 870 metrów szybu głębinowego. To jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego, która usprawni wydobycie węgla dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Szyb jest głębiony przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Po tym jak została osiągnięta wymagana grubość płaszcza mrożeniowego i po dokonaniu niezbędnych odbiorów obiektów, maszyn i urządzeń, rozpoczęto głębienie szybu metodą górniczą w strefie

Inwestycje w ZG Brzeszcze za półmetkiem

03.07.2019
Inwestycje w ZG Brzeszcze za półmetkiem Ponad 2000 metrów zrewitalizowanych wyrobisk wentylacyjnych i blisko 2500 metrów wydrążonych wyrobisk inwestycyjnych, a także modernizacja stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla - to tylko niektóre ze zrealizowanych już zadań w ramach programu inwestycyjnego w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Jego zaawansowanie przekroczyło 50 procent. Program Inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego. Realizacja inwestycji pozwoli na wydobywanie węgla o parametrach

Kopalnia wakacyjnych praktyk

24.06.2019
Kopalnia wakacyjnych praktyk Ponad 300 uczniów zakończyło rok szkolny w 22 klasach patronackich TAURON Wydobycie. Wakacje to dla najlepszych uczniów czas na praktyki zawodowe w zakładach górniczych Spółki. Tylko w ubiegłym roku z praktyk skorzystało 112 przyszłych górników. Współpraca TAURON Wydobycie ze szkołami średnimi zapewnia dopływ odpowiednio wykwalifikowanej średniej kadry do zakładów górniczych Spółki. Uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, odbywając praktyki na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, gdzie stworzone

Górnicy mają to we krwi

21.06.2019
Górnicy mają to we krwi Ponad 15 litrów krwi dla potrzebujących oddali górnicy ZG Janina podczas tegorocznej akcji charytatywnej w Libiążu. Już po raz piąty zebrana na kopalni krew trafi na sale operacyjne w całym województwie małopolskim. - Górnicy, wykonujący szczególnie ryzykowny zawód doskonale rozumieją jak ważna jest idea dzielenia się krwią dla ratowania ludzkiego życia, dlatego przy wielu kopalniach powstały Kluby Honorowych Dawców Krwi, które dostarczają do stacji krwiodawstwa znaczne ilości krwi – mówi Czesław Toporek prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG Janina w Libiążu. -

Zmiany w zarządzie TAURON Wydobycie

04.06.2019
Rada nadzorcza TAURON Wydobycie dokonała we wtorek, 4 czerwca zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa spółki objął Sławomir Obidziński. Sławomir Obidziński jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność - technika podziemnych eksploatacji złóż węgla. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości.

TAURON inwestuje pod ziemią

10.05.2019
Zaawansowanie budowy poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Grupy TAURON przekroczyło 67 procent. Dzięki inwestycji udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla. Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w tym roku. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace związane z zasilaniem obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym, a także budową basztowej wieży szybowej oraz budynków i infrastruktury nadszybia szybu

Bezpieczne ogrzewanie od TAURONA

10.05.2019
Dobra jakość paliwa węglowego zapewnia efektywne i proekologiczne ogrzewanie. TAURON Wydobycie ruszył z akcją sprzedażową promującą dodatkowo bezpieczeństwo, dodając do swoich produktów czujniki czadu. Nowa kampania marki została przygotowana z myślą o ogrzewaniu gospodarstwach domowych z województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Oferowane w niej wysokiej jakości paliwa węglowe, w tym EKOgroszki, spełniają najnowsze, restrykcyjne wymagania dotyczące jakości paliw stałych. Promocja polega na przekazywaniu klientom, którzy zakupią minimum 2 tony węgla, czujnika czadu, którego zadaniem jest

Wielkie koła na wieży szybowej

02.05.2019
22 koła linowe, w tym takie o średnicy aż 4 metrów, zamontowano na nowoczesnej wieży szybowej strategicznej inwestycji TAURON Wydobycie, czyli budowy Szybu Grzegorz. Instalacja została przygotowana na potrzeby głębienia tego 870-metrowego szybu. Szyb "Grzegorz" w Jaworznie to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego. Pełną funkcjonalność obiekt uzyska w 2023 roku. Na placu budowy równolegle prowadzone są zarówno roboty na powierzchni, jak i w części podziemnej inwestycji głębionego szybu. Codziennie na budowie pracuje do 100 pracowników. Spora

Pierwsze podziemne zajęcia studentów

18.04.2019
Pierwsze podziemne zajęcia studentów 15-osobowa grupa studentów krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej zjechała 500 metrów pod ziemię na swoje pierwsze praktyczne zajęcia w kopalni. TAURON wspiera w ten sposób kształcenie przyszłych pracowników. Studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, odwiedzili wyrobiska górnicze w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu i tym samym, po raz pierwszy w warunkach podziemnych, zapoznali się z umaszynowieniem i warunkami pracy na stanowiskach górniczych w rejonie czynnej ściany wydobywczej kopalni. TAURON Wydobycie od wielu lat prowadzi bliską współpracę