Aktualności

TAURON inwestuje pod ziemią

10.05.2019
Zaawansowanie budowy poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Grupy TAURON przekroczyło 67 procent. Dzięki inwestycji udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla. Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w tym roku. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace związane z zasilaniem obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym, a także budową basztowej wieży szybowej oraz budynków i infrastruktury nadszybia szybu

Bezpieczne ogrzewanie od TAURONA

10.05.2019
Dobra jakość paliwa węglowego zapewnia efektywne i proekologiczne ogrzewanie. TAURON Wydobycie ruszył z akcją sprzedażową promującą dodatkowo bezpieczeństwo, dodając do swoich produktów czujniki czadu. Nowa kampania marki została przygotowana z myślą o ogrzewaniu gospodarstwach domowych z województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Oferowane w niej wysokiej jakości paliwa węglowe, w tym EKOgroszki, spełniają najnowsze, restrykcyjne wymagania dotyczące jakości paliw stałych. Promocja polega na przekazywaniu klientom, którzy zakupią minimum 2 tony węgla, czujnika czadu, którego zadaniem jest

Wielkie koła na wieży szybowej

02.05.2019
22 koła linowe, w tym takie o średnicy aż 4 metrów, zamontowano na nowoczesnej wieży szybowej strategicznej inwestycji TAURON Wydobycie, czyli budowy Szybu Grzegorz. Instalacja została przygotowana na potrzeby głębienia tego 870-metrowego szybu. Szyb "Grzegorz" w Jaworznie to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego. Pełną funkcjonalność obiekt uzyska w 2023 roku. Na placu budowy równolegle prowadzone są zarówno roboty na powierzchni, jak i w części podziemnej inwestycji głębionego szybu. Codziennie na budowie pracuje do 100 pracowników. Spora

Pierwsze podziemne zajęcia studentów

18.04.2019
Pierwsze podziemne zajęcia studentów 15-osobowa grupa studentów krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej zjechała 500 metrów pod ziemię na swoje pierwsze praktyczne zajęcia w kopalni. TAURON wspiera w ten sposób kształcenie przyszłych pracowników. Studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, odwiedzili wyrobiska górnicze w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu i tym samym, po raz pierwszy w warunkach podziemnych, zapoznali się z umaszynowieniem i warunkami pracy na stanowiskach górniczych w rejonie czynnej ściany wydobywczej kopalni. TAURON Wydobycie od wielu lat prowadzi bliską współpracę

Kilkaset wagonów z węglem dla nowego bloku

11.04.2019
Kilkaset wagonów z węglem dla nowego bloku Ruszyły regularne dostawy jakościowego węgla dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło już 87 procent, a zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2019 roku. Formuła realizacji inwestycji obejmuje podział projektu na Kontrakt Główny – kotłownia, maszynownia, obiekty IOS – realizowany przez konsorcjum Rafako S.A. – Mostostal Warszawa S.A. oraz 12 gospodarek pomocniczych i towarzyszących. - Układ kolejowy oraz nawęglanie to gospodarki pomocnicze realizowane poza kontraktem głównym i

Metan z kopalni w Brzeszczach źródłem prądu i ciepła

05.04.2019
Metan z kopalni w Brzeszczach źródłem prądu i ciepła Dwie instalacje kogeneracyjne posłużą Zakładowi Górniczemu w Brzeszczach do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. Ta inwestycja z zakresu energetyki rozproszonej poprawi również bezpieczeństwo zasilania kopalni. Eksploatacja węgla kamiennego przez ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Dla poprawy bezpieczeństwa kopalnia prowadzi działania, polegające na systematycznym odmetanowaniu pokładów węgla. W ich wyniku 40 proc. metanu, absorbowanego na węglu, zostaje

Kopalnie młodych kadr w klasach patronackich

27.03.2019
Kopalnie młodych kadr w klasach patronackich Wspieranie kształcenia zawodowego, zapobiegającego powstawaniu luki kompetencyjnej i umożliwiającego pozyskanie w przyszłości odpowiednio wykształconej nowej kadry pracowniczej dla segmentów wydobycie i wytwarzania Grupy TAURON to cel tworzenia klas patronackich i realizowania przez Grupę kolejnych działań promujących zawody związane z górnictwem i energetyką. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie eksperci ZG Sobieski zachęcali gimnazjalistów do kształcenia się w zawodach niezbędnych dla kopalni, która będzie dostarczała węgiel

Pionierska wieża przyspieszy budowę szybu

18.03.2019
Pionierska wieża przyspieszy budowę szybu Szyb Grzegorz, czyli strategiczna inwestycja TAURON Wydobycie, będzie pierwszym w historii polskiego górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej. Jest to nowatorska konstrukcja, która będzie wykorzystywana zarówno podczas głębienia szybu jak i po oddaniu go do użytkowania. Blisko 600 tonowa wieża stanęła już na placu budowy, gdzie trwa również mrożenie górotworu poprzedzające drążenie szybu. Budowany w Jaworznie w Zakładzie Górniczym Sobieski Szyb Grzegorz osiągnie pełną funkcjonalność w 2023 roku. Aktualne zaawansowanie

Pierwszy węgiel na budowie bloku 910 MW w Jaworznie

05.03.2019
Pierwszy węgiel na budowie bloku 910 MW w Jaworznie Na teren budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, przyjechał pierwszy transport węgla. Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło już 87 procent, a zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2019 roku. - Przyjazd i rozładunek pierwszego transportu węgla to jeden z kluczowych momentów dla całej inwestycji. Po raz pierwszy, w warunkach pracy, przetestowane zostają układy, urządzenia i instalacje związane z nawęglaniem bloku 910 MW. Układ kolejowy oraz nawęglanie to gospodarki pomocnicze realizowane poza kontraktem

Od 22 stycznia 2019 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Termin ich składania minął w dniu 23.04.2019 r.

18.01.2019
Wejście w życie w dniu 22 stycznia 2019 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego pozwala określić terminarz jej realizacji. 22 stycznia br. jest pierwszym dniem, w którym można składać wnioski o rekompensatę w wyznaczonych do tego punktach. Osoby uprawnione mają na to 90 dni. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r. Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w