Jest porozumienie!

15.07.2011
Trwające od kilku miesięcy negocjacje płacowe w Południowym Koncernie Węglowym SA zakończyły się podpisaniem porozumienia. Strony uzgodniły wzrost wynagrodzenia od 1 lipca 2011r. o 7%, z czego 6% to wzrost stawek osobistego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty, natomiast 1% wzrostu wynagrodzeń pozostaje w dyspozycji prezesa spółki.