25.08.2011

Dostawa urządzeń dźwignicowych do wyposażenia stanowiska montażowo – demontażowego dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A. tj.:

  • 4 szt. hydraulicznych wciągników przejezdnych o udźwigu nie mniejszym niż 3 [t] każdy,
  • 2 szt. agregatów hydraulicznych do zasilania wciągników.