15.01.2015

Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi remontów przekładni do przenośników zgrzebłowych pomocniczych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.