08.08.2013

Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi naprawy kół napędowych o średnicach: Ø 340 mm i Ø 350 mm do ciągników spalinowych kolejek podwieszanych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.