17.10.2013

Dzierżawa trzech sztuk lokomotyw spalinowych do obsługi bocznicy dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina