09.05.2013

Wyłonienie dostawcy spoiw do wykładki mechanicznej oraz pojemników tkaninowych do wypełniania tymi środkami dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA