Przetarg nr 43/10

24.02.2010
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz oceny środowiska pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Przetarg nr 36/10

24.02.2010
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 7 boksów magazynowych z przeznaczeniem na stanowiska selektywnego gromadzenia odpadów w Zakładzie Górniczym Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 40/10

24.02.2010
1) Usługi transportowe ambulansem samitarnym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 2) Usługi samochodem towarowo - osobowym dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski.

Przetarg nr 41/10

24.02.2010
Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z nadzorem autorskim dla robót budowlanych i instalacyjnych związanycj z remontem budynku Zarządu i Księgowości Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 42/10

24.02.2010
Wyłonienie wykonawcy zabudowy 2 specjalistycznych skrzyżowań na dole zakładu wraz z dostawą niezbędnych materiałów dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Janina

Przetarg nr 39/10

24.02.2010
Wyłonienie podmiotu wykonującego remonty wozów zbiornikowych, kontenerów, stacji paliw do transportu, przechowywania, napełniania paliwami i olejami maszyn i urządzeń górniczych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - remont wozów zbiornikowych do transportu oleju napędowego i maszynowego produkcji - Firma Produkcyjno-Handlowa SUPRA II, o pojemności: a) V = 800 dm3 b) V = 400 dm3 c) V = 200 dm3 d) V = 2 x 200 dm3 e) V = 2 x 400 dm3 Zadanie nr 2 - remont kontenera górniczego KGPO do transportu paliwa i oleju produkcji - Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PREMAG",o pojemności: a) V = 200 dm3 b) V = 2 x 200 dm3 c) V = 600 dm3 d) V = 1200 dm3 Zadanie nr 3 - remont kontenera przewoźnej stacji paliw do przewozu paliw i oleju produkcji - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM - LEGMET Spółka z o.o.

Przetarg nr 33/10

17.02.2010
Wyłonienie wykonawców wykonujących remonty pomp zatapialnych typu P, PSZ, PK, Flygt, Goodwin dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie nr 1 - Remont pomp zatapialnych typu P; Zadanie nr 2 - Remont pomp zatapialnych typu PSZ, PK; Zadanie nr 3 - Remont pomp zatapialnych typu Flygt; Zadanie nr 4 - Remont pomp zatapialnych typu Goodwin.