12.10.2011

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego oraz kontenerowej stacji 6/0,5 kV zasilającej urządzenia instalacji dla Południowego Koncernu S.A.- Zakładu Górniczego SOBIESKI

(przeniesiono do archiwum 02.01.2012)