12.04.2013

Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy materiału wybuchowego w Południowym Koncernie Węglowym S.A - Zakładzie Górniczym JANINA w Libiążu.

Przeniesiono do archiwum w dniu 10.07.2013r.