20.06.2013

Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów wielowarstwowych, stalowo-tworzywowych i tworzywowych do rozbudowy systemu odwodnienia podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski.

Przeniesione do archiwum 7.10.2013 r.