Pokłady naturalnej energii

Nagrody i wyróżnienia

Górnicy po raz trzeci najlepsi w TAURON Polska Energia

Puchar Prezesa TAURON Polska EnergiaReprezentacja TAURON Wydobycie zdobyła Pierwsze miejsce i Puchar Prezesa TAURON Polska Energia.

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

Aktualności

2012.03.06
Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa pracującej załogi jest jednym z istotnych elementów minimalizacji ryzyka w systemie zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, a w szczególności obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2012.02.01
 Zasady sprzedaży węgla na wagach samochodowych,  za gotówkę od 1 lutego 2012 r.
2012.01.02
  2-go grudnia w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się wręczenie nagród w kolejnej edycji konkursu „Bezpieczny Oddział Wydobywczy”. Oddział  G3 z ZG Sobieski został laureatem przeprowadzanego przez fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego konkursu.
2011.12.09
  03.11.2011r w siedzibie Południowego Koncernu Węglowego S.A. odbyła się konferencja „Południowy Koncern Węglowy dla środowiska – Wykorzystanie kruszyw produkowanych w PKW S.A. w budownictwie drogowym oraz hydrotechnicznym”, której celem było poszerzanie wiedzy społecznej w tematyce działań koncernu z zakresu gospodarowania wydobywaną wraz z węglem na powierzchnię skałą płonną i przetwarzanie jej na kruszywa, mieszanki kruszywowe w sposób przynoszący wymierne korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne.
2011.12.09
    Południowy Koncern Węglowy S.A. uczestniczył, po raz pierwszy,  i od razu z dużym sukcesem w jubileuszowych międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2011, które odbyły się w dniach 17-19 listopada 2011 r. na terenach wystawienniczych Heysel Expo w Brukseli. To czołowa międzynarodowa impreza wystawiennicza w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.
2011.12.07
Tradycyjne święto Braci Górniczej z Południowego Koncernu Węglowego SA w tym roku odbyły się w Jaworznie. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta celebrowana przez księdza biskupa diecezji sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka.
2011.11.18
W terminie od 23 do 25 listopada, w sosnowieckim Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia przy ulicy Braci Mieroszewskich 124 odbędą się Targi Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo KRUSZYWA,  III Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw oraz towarzyszące im liczne panele dyskusyjne.
2011.11.17
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych