Pokłady naturalnej energii

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

 

Zakład Górniczy Brzeszcze

ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

tel. +48 32 716 53 00

 

Zakład Górniczy Janina

ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Tel. +48 32 627-00-00

 

Zakład Górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2
43-600 Jaworzno

Tel. +48 32 618-50-00
 

Aktualności

2014.11.03
  W TAURON Wydobycie od lat trwają prace nad ograniczaniem rosnących kosztów  gospodarowania odpadami wydobywczymi. Wydobywana  w kopalniach jedna tona urobku węglowego zawiera od 700 – 900 kg węgla, który w różnych odmianach trafia na rynek oraz od 100 do 300 kg skał towarzyszących, które zamiast na rynek, trafiają na hałdy lub  osadniki ziemne.
2014.09.22
W dniach 6-12 września 2014 roku odbyły się w Bytomiu IX Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego, w których wzięli udział reprezentując TAURON Wydobycie S.A., ratownicy z Zakładów Górniczych Sobieski i Janina.
2014.09.03
Ratownicy TAURON Wydobycie SA od lat prezentują na całym świecie najwyższy poziom wyszkolenia. Wymiana doświadczeń zdobyta na arenie krajowej oraz  międzynarodowej przyczyniła się do decyzji o zakupie zestaw dwunastu sztuk aparatów powietrznych butlowych Dräger PSS 7000 dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego Zakładu Górniczego Sobieski.
2014.08.06
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Izabela Leszczyna była gościem pracowników i zarządu kopalni TAURON Wydobycie 28 lipca br. W Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie Izabela Leszczyna zapoznała się ze specyfiką pracy w kopalni: zobaczyła proces wydobycia węgla, rozmawiała z górnikami, oglądała urządzenia.
2014.08.05
We wrześniu 2013 roku, tuż po zakończeniu eksploatacji ściany numer 540a w pokładzie 207, siłami oddziału G 2, przy jednoczesnym wsparciu oddziałów MD 1 i ED 1, przystąpiono do prac związanych z jej przezbrojeniem na ścianę nr 543.
2014.06.24
Wzorem lat ubiegłych na aukcjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znalazły się zjazdy do kopalni ufundowane przez TAURON Wydobycie S.A. Już po raz drugi, na ten szczytny cel, wystawiony zostały na licytację zjazdy do wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.
2014.06.20
W DNIACH 14–16 MAJA BR. ODBYŁY SIĘ W KIELECACH JUBILEUSZOWE XX MIĘDZYNARODOWE  TARGI BUDOWNICTWA DROGOWEGO  AUTOSTRADA-POLSKA, NA KTÓRYCH, WZOREM ROKU UBIEGŁEGO, TAURON WYDOBYCIE S.A. WYSTAWIŁ SWOJE PRODUKTY.
2014.04.23
W trakcie wiosennej edycji Targów Budownictwa i Instalacji pracownicy Pionu Handlowego TAURON Wydobycie S.A. prezentowali produkty na pięciu imprezach targowych na terenie południowej Polski. 
2014.03.20
Podczas gali konkursowej XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej, która odbyła się 27 lutego w teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie TAURON Wydobycie SA zdobył III miejsce w konkursie „Kopalnia roku” w kategorii „Najlepsza w roku 2013”.
2014.03.19
 Narciarze, a także cała Polska mogła podziwiać umiejętności, w niesieniu pierwszej pomocy, ratowników górniczych z  TAURON Wydobycie.

Sieć handlowa