Pokłady naturalnej energii

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

 

Zakład Górniczy Brzeszcze

ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

tel. +48 32 716 53 00

 

Zakład Górniczy Janina

ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Tel. +48 32 627-00-00

 

Zakład Górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2
43-600 Jaworzno

Tel. +48 32 618-50-00
 

Aktualności

2013.10.30
„Bohaterowie z dnia na dzień” to hasło akcji orgaznizowanej przez Południowy Koncern Węglowy S.A. wraz z partnerem wspierającym, którym jest Fundacja Dawców Komórek Macierzystych Polska (DKMS).
2013.10.30
10 i 11 października z ZG Sobieski oraz Szyb Piłsudski odbyła się akcja informacyjna w ramach projektu „Bohaterowie z dnia na  dzień” której partnerem jest Fundacja Dawców Komórek Macierzystych Polska (DKMS).
2013.09.19
W ostatnim czasie zauważyć można zwiększoną aktywność firm oferujących węgiel importowany. Działania handlowe i promocyjne podejmowane przez te firmy mają charakter dezinformujący i noszący znamiona nieuczciwości. Węgiel oferowany przez te firmy ma często jakość nieodpowiadającą parametrom deklarowanym, a sieć handlowa w wielu przypadkach oparta jest na niedoświadczonych dystrybutorach. Dlatego PKW zdecydowało się jeszcze bardziej promować swoje produkty handlowe wśród docelowych klientów.
2013.07.29
Wychodząc  naprzeciw wyzwaniom związanym z koniecznością konkurowania na polskim rynku z węglem importowanym oraz coraz silniejszą pozycją rynkową importerów, rozbudowujących sukcesywnie swoją sieć handlową, Południowy Koncern Węglowy SA rozpoczął realizację polityki wspierania polskiego węgla.
2013.05.28
Od lutego do maja 2013 roku Południowy Koncern Węglowy S.A. prezentował swoje produkty węglowe  na siedmiu imprezach targowych w całej Polsce.
2013.05.28
  Ciągły rozwój metod prezentacji wiedzy oraz narzędzi informatycznych wspomagających procesy tworzenia materiałów multimedialnych stwarza nowe możliwości w zakresie zastosowania innowacyjnych form szkoleniowych, warunkujących podnoszenie zarówno ich efektywności, jak i atrakcyjności.
2013.04.29
W dniu 22.03.2012 roku w Zakładzie Górniczym Janina gościli zwycięzcy licytacji aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2013.04.08
  Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia  z powodu tragicznej śmierci   Włodzimierza Wartalskiego Pracownika kopalni ZG Sobieski   składają Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy
2013.03.14
W dniach od 22 do 24 lutego w Sosnowcu oraz od 1 do 3 marca w Łodzi odbyły się wiosenne targi związane z budownictwem ogrzewnictwem i instalacjami, na których nasz Koncern promował paliwa węglowe.
2013.01.30
Powietrze jest niezbędne do życia człowiekowi, jego brak organizm ludzki odczuje natychmiast. Wraz z rozwojem kopalni Janina wzrosła też długość wyrobisk dołowych , a tym samym długość sieci wentylacyjnej.

Sieć handlowa