Ogłoszenia

Nagrody i wyróżnienia

Górnicy po raz trzeci najlepsi w TAURON Polska Energia

Puchar Prezesa TAURON Polska EnergiaReprezentacja TAURON Wydobycie zdobyła Pierwsze miejsce i Puchar Prezesa TAURON Polska Energia.

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

Zamówienia publiczne

2015.02.09

Ogłoszenia o zamówieniach i Specyfikacje dla kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia są zamieszczane na stronie internetowej: http://swoz-tauron-pe.pl

2015.02.09

Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.

2015.01.29

Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych w TAURON Wydobycie SA – Zakładzie Górniczym Janina

2015.01.21

Dostawa fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości do 2,4 m dla TAURON Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego Sobieski.

2015.01.19

Dostawy krążników gładkich zwykłych i wzmocnionych do przenosników taśmowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.

2014.12.18

Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.

Przeniesiono do archiwum dnia 28.01.2015 r.

2014.12.11

Dostawa pomp zatapialnych dla potrzeb Zakładów Gorniczych TAURON Wydobycie S.A.

2014.11.12

Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w TAURON Wydobycie S.A Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu – Część drogowo-kolejowa.