Ogłoszenia

Nagrody i wyróżnienia

Górnicy po raz trzeci najlepsi w TAURON Polska Energia

Puchar Prezesa TAURON Polska EnergiaReprezentacja TAURON Wydobycie zdobyła Pierwsze miejsce i Puchar Prezesa TAURON Polska Energia.

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

Zamówienia publiczne

2016.04.27

Ogłoszenia o zamówieniach i Specyfikacje dla kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia są zamieszczane na stronie internetowej: http://swoz.tauron.pl

2015.06.09

OKRESOWE OGŁOSZENIA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH.