Ogłoszenia

Nagrody i wyróżnienia

Górnicy po raz trzeci najlepsi w TAURON Polska Energia

Puchar Prezesa TAURON Polska EnergiaReprezentacja TAURON Wydobycie zdobyła Pierwsze miejsce i Puchar Prezesa TAURON Polska Energia.

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

Zamówienia publiczne

2015.02.09

Ogłoszenia o zamówieniach i Specyfikacje dla kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia są zamieszczane na stronie internetowej: http://swoz-tauron-pe.pl

2015.02.09

Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.

2015.01.29

Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych w TAURON Wydobycie SA – Zakładzie Górniczym Janina

2015.01.21

Dostawa fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości do 2,4 m dla TAURON Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego Sobieski.

2014.12.11

Dostawa pomp zatapialnych dla potrzeb Zakładów Gorniczych TAURON Wydobycie S.A.