Nagrody i wyróżnienia

Ratownicy Południowego Koncernu Węglowego znów najlepsi

Nagroda dla ratowników PKW SAEkipa ratowników PKW zwyciężyła w odbywających się w dniach 19-20 września Centralnych Zawodach Drużyn Ratowniczych

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

Aktualności

2014.06.20
W DNIACH 14–16 MAJA BR. ODBYŁY SIĘ W KIELECACH JUBILEUSZOWE XX MIĘDZYNARODOWE  TARGI BUDOWNICTWA DROGOWEGO  AUTOSTRADA-POLSKA, NA KTÓRYCH, WZOREM ROKU UBIEGŁEGO, TAURON WYDOBYCIE S.A. WYSTAWIŁ SWOJE PRODUKTY.
2011.11.17
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych
2011.10.04
Centralne Zawody Drużyn Ratowniczych o Puchar Prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. organizowane na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworzni odbyły się w dniu 23.09.2011r. Był to turniej organizowany na nowych zasadach. przedsiębiorcy górniczy wyłaniali swoich reprezentantów na zawody centralne w organizowanych przez siebie zawodach eliminacyjnych.

Zamówienia publiczne

2014.08.21
Dostawa wraz z zabudową rozdzielnic średniego napięcia oraz linii kablowych 3x185 mm2 6kV w szybie Janina III i na dole kopalni w  TAURON Wydobycie S.A. – Zakładzie Górniczym Janina
2014.08.12
Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenośników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie SA
2014.08.04
Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtowników typu KO i V dla TAURON Wydobycie S.A.
2014.08.04
Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej dla TAURON Wydobycie SA
2014.07.25
Dostawy kól napędowych do lokomotyw kolejek podwieszanych dla TAURON Wydobycie S.A.
2014.07.22
Wykonywanie zadań służby medycyny pracy dla TAURON Wydobycie S.A.
2014.07.21
Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
2014.07.17
Dostawy elementów trasy przenośnika zgrzebłowego ścianowego Glinik-298/800 dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski
2014.07.14
Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych "Biały Brzeg" w TAURON Wydobycie S.A. - Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.
2014.07.14
Dostosowanie trzech przenośników taśmowych do jazdy ludzi w TAURON Wydobycie S.A.  - Zakładzie Górniczym Janina