Ogłoszenia

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

 

Zakład Górniczy Janina

ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Tel. +48 32 627-00-00

 

Zakład Górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2
43-600 Jaworzno

Tel. +48 32 618-50-00
 

Zamówienia publiczne

2016.04.27

Ogłoszenia o zamówieniach i Specyfikacje dla kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia są zamieszczane na stronie internetowej: http://swoz.tauron.pl

2015.06.09

OKRESOWE OGŁOSZENIA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH.

 

Sieć handlowa