Ogłoszenia

Nagrody i wyróżnienia

Ratownicy Południowego Koncernu Węglowego znów najlepsi

Nagroda dla ratowników PKW SAEkipa ratowników PKW zwyciężyła w odbywających się w dniach 19-20 września Centralnych Zawodach Drużyn Ratowniczych

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

Zamówienia publiczne

2014.10.15
Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
2014.10.15
Dostawa podwieszanych ciągników spalinowych wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych - TAURON Wydobycie S.A.
2014.10.15
Dostawy rur stalowych i stalowych kształtek połączeniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA
2014.10.15
Dostawy łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
2014.10.09
Dostawy krązników do przenośników taśmowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.
2014.09.29
Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
2014.09.29
Dostawy taśm przenośnikowych dla potrzeb Spółek Grupy TAURON
2014.09.29
Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
2014.09.24
Dostawy elementów trasy kolejki podwieszanej dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
2014.09.24
Dostawy elementów tras przenosników zgrzebłowych dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.