Ogłoszenia

Nagrody i wyróżnienia

Ratownicy Południowego Koncernu Węglowego znów najlepsi

Nagroda dla ratowników PKW SAEkipa ratowników PKW zwyciężyła w odbywających się w dniach 19-20 września Centralnych Zawodach Drużyn Ratowniczych

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

Zamówienia publiczne

2014.07.22
Wykonywanie zadań służby medycyny pracy dla TAURON Wydobycie S.A.
2014.07.21
Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.
2014.07.17
Dostawy elementów trasy przenośnika zgrzebłowego ścianowego Glinik-298/800 dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski
2014.07.14
Wykonanie robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych "Biały Brzeg" w TAURON Wydobycie S.A. - Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.
2014.07.14
Dostosowanie trzech przenośników taśmowych do jazdy ludzi w TAURON Wydobycie S.A.  - Zakładzie Górniczym Janina
2014.07.07
Dostawa fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych: ścianowego i podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla TAURON Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego JANINA.
2014.07.07
Dostawa fabrycznie nowych 170 szt. obudowy zmechanizowanej do ścian o wysokości do 4,0 m dla TAURON Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego JANINA.
2014.07.07
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200 mm z automatykąi wyposażeniem elektrycznym dla TAURON Wydobycie SA - Zakładu Górniczego Janina
2014.07.04
Dostawa urządzeń elektroenergetycznych do zasilenia kompleksu ścianowego w pokładzie 207 w TAURON Wydobycie S.A. - Zakładzie Górniczym Janina.
2014.06.25
Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych dla pracowników TAURON Wydobycie S.A. w okresie 36 miesięcy.