Pokłady naturalnej energii

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

 

Zakład Górniczy Brzeszcze

ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

tel. +48 32 716 53 00

 

Zakład Górniczy Janina

ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Tel. +48 32 627-00-00

 

Zakład Górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2
43-600 Jaworzno

Tel. +48 32 618-50-00
 

Aktualności

TAURON Wydobycie z umową na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

Drugi etap realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego TAURON Wydobycie pn. „Budowa poziomu 800 w Zakładzie Górniczym Janina” dotyczy realizacji kluczowego elementu tego projektu tj. budowy docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu Janina VI. 

Umowa została podpisana 11 grudnia pomiędzy firmami: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA Gliwice, SIEMAG TECBERG  Polska Sp. z o.o. Katowice, a TAURON Wydobycie S.A. Realizacja zadań objętych zakresem umowy stanowi podstawę realizacji celów wytyczonych przez TAURON Wydobycie.

W obszarze wydobycia Grupy TAURON konsekwentnie prowadzimy program inwestycyjny. Budowa nowego poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina jest realizowana z myślą o stabilnym i długofalowym zaopatrzeniu naszych elektrowni i elektrociepłowni – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Projektowany górniczy wyciąg szybowy w szybie „Janina VI” w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych jest jednym z najlepszych i najnowocześniejszych na świecie. Realizacja zakresu umowy jest kontynuacją zadania zakończonego w kwietniu 2017r. związanego z pogłębianiem szybu „Janina VI” do poziomu 823m oraz jego zbrojeniem, przez KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego w szybie „Janina VI”, planowane jest w czerwcu 2020 r. i niewątpliwie przyczyni się do lepszego funkcjonowania ruchu   zakładu górniczego, bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi górniczej. Węglozasobny pokład 207 przedłuży żywotność zakładu do 2080 roku, a także przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne - podkreśla Zdzisław Filip prezes zarządu TAURON Wydobycie.

W pozostałych zakładach TAURON Wydobycie również realizowana jest działalność  inwestycyjna. W ZG Sobieski w Jaworznie realizowany jest I Etap umowy na Strategiczny Projekt Inwestycyjny Budowa Szybu Grzegorz w ZG Sobieski wraz z budową infrastruktury powierzchniowej, obejmujący budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową. Zgodnie z założeniami Programu Inwestycyjnego w ZG Brzeszcze w 2017r. wykonano  rekonstrukcję wyrobisk wentylacyjnych oraz drążenie wyrobisk przy Szybie Andrzej VIII w ilości ok. 1000 metrów, ukończono modernizację łaźni górniczej wraz z adaptacją pomieszczeń dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. Trwają prace związane z zakończeniem budowy instalacji do wytwarzania i transportu mieszaniny popiołowo-wodnej do wyrobisk dołowych wraz ze stacją rozładowczą autocystern.

 

Sieć handlowa