Pokłady naturalnej energii

TAURON Wydobycie 
Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
sekretariat@tauron-wydobycie.pl

Centrala:
tel.  +48 32 618 50 00
fax. +48 32 616 44 76

 

Zakład Górniczy Brzeszcze

ul. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

tel. +48 32 716 53 00

 

Zakład Górniczy Janina

ul. Górnicza 23
32-590 Libiąż

Tel. +48 32 627-00-00

 

Zakład Górniczy Sobieski

ul. Sulińskiego 2
43-600 Jaworzno

Tel. +48 32 618-50-00
 

Aktualności

Nowoczesne kształcenie w TAURON Wydobycie

Złożono podpisy pod listem intencyjnym wdrażającym „kształcenie dualne, czyli dobry start w zawodach branży górniczej” potwierdzającym wspólny cel TAURON Wydobycie, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jaworznickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Mylił się ten, kto twierdził, że szkolnictwo zawodowe czasy swojej świetności ma dawno za sobą. Wciąż zmieniający się rynek, nowoczesne technologie wykorzystywane w przemyśle, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników to już codzienność dla małych przedsiębiorców i wielkich koncernów.

W środę 4 lipca przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele TAURON Wydobycie S.A., Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Cel spotkania? Nieprzypadkowy!

Instytucje Wspólnie zrealizują pilotaż modelowego programu praktycznej nauki zawodu „technik górnictwa podziemnego" – w ramach projektu „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej". Głównym punktem spotkania było złożenie podpisów pod listem intencyjnym, potwierdzającym wspólny cel TAURON Wydobycie, KSSE i jaworznickiego CKZIU.

Od września, w nowym roku szkolnym jaworzniccy uczniowie klas I i II 4-letniego technikum będą realizować modelowy program nauczania, który zakłada naukę zawodu w szkole, centrum kształcenia praktycznego i u pracodawcy – czyli TAURON Wydobycie.

Program został przygotowany przez KSSE we współpracy z ekspertami dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pilotażowy program ma zweryfikować, czy wszystkie elementy będą mogły być stosowane w praktyce szkolnej i wdrożone do systemu kształcenia na poziomie rozwiązań systemowych.

Film wideo: 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Sieć handlowa