Sztygar zmianowy na powierzchni w Oddziale Wzbogacania Miałów, Gospodarki Wodno-Mułowej, Produkcji Granulatów i Kruszyw