Zakładowi Górniczemu Sobieski towarzyszy wizerunek nowoczesnej kopalni.

Jest to efekt realizowanego już od kilku lat procesu głębokiej restrukturyzacji technicznej i technologicznej. W odróżnieniu od poprzedniego skomplikowanego modelu okupionego nadmiernie rozbudowaną infrastrukturą przemysłową, wykorzystującego przestarzałe i nieefektywne technologie - nowe przedsiębiorstwo to zakład zlokalizowany na peryferiach miasta z dwoma rejonami eksploatacyjnymi.

Oddany do ruchu, będący owocem prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, I etap zadania inwestycyjnego pod nazwą „UPADOWA 2000” pozwala - przy wykorzystaniu ciągu przenośników taśmowych – transportować urobek z dołu zakładu na powierzchnię rejonu „Sobieski”. Tu zlokalizowany jest nowoczesny, wysoko wydajny i w pełni zautomatyzowany kompleks przeróbczy.

Aktualnie trwa realizacja II etapu zadania inwestycyjnego „UPADOWA 2000” polegającego na połączeniu poziomu 215 m z poziomem 500 m strategicznymi wyrobiskami. Wykonanie tych wyrobisk pozwoli uruchomić nowoczesny kompleks transportowo - odstawczy łączący powierzchnię z dołowymi oddziałami produkcyjnymi.

Kombajn

W przyszłości planuje się kontynuację działań zmierzających do poprawy warunków pracy załogi, a także do uczynienia ZG zakładem o estetycznym i nowoczesnym – na miarę XXI wieku – wyglądzie. Działania te obejmować będą:

  • Udostępnienie nowych, węglozasobnych partii gwarantujących wielkość produkcji na zakładanym poziomie.
  • Rozcinanie ścian o długości około 300 m i uzbrajanie ich w nowoczesne, wysoko wydajne kompleksy ścianowe.
  • Dalszy proces wprowadzania nowoczesnego i bezpiecznego transportu (kolejki podwieszane spalinowe i elektryczne).
  • Stosowanie nowoczesnych technologii do prac pomocniczych (np. kolejki zębate zwiększające mobilność i wydajność przy pracach zbrojeniowo-likwidacyjnych).
  • Stosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środowiska naturalnego (zatłaczanie słonych wód do głębokich warstw skalnych, prowadzenie proekologicznej gospodarki odpadami polegającej na lokowaniu ich pod ziemią, minimalizacja szkód górniczych poprzez stosowanie technologii zawałowo-podsadzkowej, usuwanie płytkich pustek i podsadzanie płytkich zrobów).
  • Wykonawstwo wyrobisk strategicznych mających na celu skrócenie czasu transportu i dojścia do oddziałów produkcyjnych.
  • Modernizacja techniczno-technologiczna procesu wzbogacania węgla i działania organizacyjne zmierzające do wprowadzenia przekształceń własnościowych w kompleksie przeróbczym i transporcie kolejowym.
  • Prowadzenie innej działalności, w tym pozagórniczej związanej z powoływaniem i likwidowaniem innych jednostek organizacyjnych, przystępowaniem do innych spółek, lokowaniem kapitału, obrotem pieniądza, itp.
Ustawienia plików cookies