Dla zapewnienia ciągłości produkcji niezbędne jest przygotowanie frontu eksploatacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem. Celem takich działań jest zagwarantowanie możliwości płynnego przezbrojenia frontu z chwilą wyczerpania zasobów eksploatowanej ściany.

Przygotowanie produkcji

Aktualnie w ZG roboty przygotowawcze realizowane są przy użyciu kombajnów typu AM-50, AM-75 oraz KR 150z. Wskaźnik natężenia robót przygotowaw­czych utrzymuje się na poziomie 4 – 5 m/1000 t. Kombajny typu AM-50 i KR 150z wykorzystywane są do wykonawstwa wyrobisk koryta­rzowych węglowych i węglowo-kamiennych zapewniających bieżące przygotowanie frontu eksploatacyjnego, a kombajny typu AM-75 do drążenia wyrobisk kamiennych i kamienno-węglowych pełniących funkcje wy­robisk podstawowych oraz udostępniających nowe, perspektywiczne rejony.

Ustawienia plików cookies