Tomasz Cudny

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie o specjalności technika podziemnej eksploatacji złóż oraz Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych.

Z górnictwem związany od początku swojej kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów pracował w kopalni Kazimierz – Juliusz w Sosnowcu, gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stażysty do kierownika działu górniczego – zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. W czerwcu 2016 roku został powołany na stanowisko prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego, a w czerwcu 2017 roku został prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich. Koordynował całość realizacji zadań spółek oraz był inicjatorem wdrażania nowych metod organizacyjnych. Odpowiadał za przeprowadzanie programów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych.