Krzysztof Miśka

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. W firmach Technogas oraz Poli Bioagro pełnił funkcję prezesa zarządu. Zasiadał również w Radzie Nadzorczej CZW Węglozbyt. 

Zdobyte w poprzednich spółkach doświadczenie wykorzystuje w działaniach związanych z reorganizacją struktur organizacyjnych spółek, kreowaniem polityki handlowej i marketingowej. Specjalizuje się w zadaniach związanych z tworzeniem skutecznych koncepcji sprzedażowych dla podmiotów związanych z górnictwem i paliwami (gaz, biomasa).