Edward Paździorko

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1992 roku, jako stażysta pod ziemią w KWK „Wesoła” 
w Mysłowicach, na której uzyskał kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych kierując dużymi zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego 
i kierującego akcjami.

W latach 2008-2016 pracował w KHW w kopalni „Murcki-Staszic” zatrudniającej ponad pięć tysięcy pracowników, gdzie m.in. pełnił funkcję Dyrektora Technicznego. 
Uczestniczył w opracowywaniu i nadzorowaniu projektów inwestycyjnych kopalni. 

Po włączeniu KHW w struktury PGG współtworzył Dział Zagrożeń Naturalnych.

Od czerwca 2017r. był Dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w PGG. 
W tym czasie nadzorował m.in. wdrażanie nowatorskich wierceń kierunkowych wykorzystywanych przy odmetanowaniu kopalń.