Andrzej Okoń

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności technika eksploatacji złóż, gdzie ukończył także studia podyplomowe na kierunkach nowe technologie węglowe oraz wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe.

Pracę w branży górniczej rozpoczął w KWK „Jaworzno” w roku 1984 gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej - od stażysty do dyrektora kopalni - kierownika ruchu zakładu górniczego.

W 2010 roku objął stanowisko Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

Od roku 2011 pełnił funkcję Naczelnego Inżyniera ds. Produkcji Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również, jako Dyrektor Departamentu Nadzoru Produkcji w TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie.

W 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., a po przekształceniach organizacyjnych, od grudnia 2016r. pełnił funkcję Dyrektora Technicznego należącego do TAURON Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego Brzeszcze.

Od 19 kwietnia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w TAURON Wydobycie S.A.