TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości około 18 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 26 tysięcy pracowników.

Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła.

W skład Grupy TAURON wchodzą m.in.:

  • TAURON Wydobycie S.A. zajmujący się wydobyciem węgla kamiennego,
  • TAURON Wytwarzanie S.A. zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy,
  • TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  • TAURON Dystrybucja S.A. zajmujący się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej,
  • TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej do Klientów detalicznych,
  • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. zajmujący się obsługą Klienta,
  • TAURON Ciepło sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii cieplnej.

 

Grupa TAURON dostarcza ponad 45 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,3 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem w kraju i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego.

Grupa TAURON angażuje się również w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Jest sponsorem ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Współpracuje, między innymi, z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia oraz Polskim Komitetem Olimpijskim.