Przetarg nieograniczony nr 121/14

24.07.2014
Wyłonienie podmiotów dla wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, opinii, ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych i innych opracowań związanych z profilaktycznym zabezpieczeniem i z usuwaniem szkód górniczych w budynkach i innych obiektach budowlanych, budowlach inżynieryjnych, liniowych, w gruntach rolnych i leśnych w granicach terenów górniczych Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.