165/A/11

29.09.2011
Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: "Podkładów staroużytecznych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Janina".