Przetarg nr 134/11

28.07.2011
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie naprawy serwisowej ciągników podwieszonych spalinowych typu KPCZ-148 będących na wyposażeniu Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy Sobieski

Przetarg nr 126/11

14.07.2011
Wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na ulepszeniu i remoncie budynku stołówki zgodnie z projektem pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu