Przetarg nr 98/11

25.05.2011
Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi „Naprawa stojaków hydraulicznych indywidualnych centralnie zasilanych typu SHC, stojaków ciernych indywidualnych natychmiast podporowych typu Valent oraz akcesorii do w/w stojaków dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”

Przetarg nr 103_A_11

25.05.2011
Dostawa 2 szt. rozjazdów spągowych prawych oraz 3 szt. rozjazdów spągowych lewych z szyn S-49 skos 1 : 5 o prześwicie torowiska 750mm, wyposażonych w zwrotniki rozjazdów, drążki łączące, łączniki dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA Zakład Górniczy Sobieski

Przetarg nr 100/A/11

25.05.2011
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie prac transportowych dwoma żurawiami samojezdnymi terenowymi o udźwigu min. Q = 16 t dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 93/A/11

18.05.2011
Wyłonienie dostawcy śluz wentylacyjnych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. zadanie nr 1 – 2 szt. śluz wentylacyjnych sterowanych automatycznie dla ZG Janina i ZG Sobieski, zadanie nr 2 – 1 szt. śluzy wentylacyjnej sterowanej automatycznie wraz z śluzą przenośnika taśmowego dla ZG Janina