Przetarg nr 74/11

27.04.2011
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie naprawy serwisowej ciągników podwieszonych spalinowych typu KPCZ-148 będących na wyposażeniu Południowego Koncernu Węglowego SA – Zakład Górniczy Sobieski”

Przetarg nr 71/A/11

20.04.2011
Wyłonienie wykonawcy zabudowy układu wizualizacji parametrów zasilania czynnikiem grzewczym wysokoparametrowym w rejonie Sobieski i Piłsudski wraz z dokumentacją projektową na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski.