Przetarg nr 55/A/11

30.03.2011
Dostawa przesiewacza wibracyjnego PWE 1 – 3,0 x 6,0 wraz z montażem na stanowisku pracy w ZG Janina oraz dostawa podajnika wibracyjnego PWB – 10 dla ZG Sobieski - dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 57/11

30.03.2011
Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zabudowy odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją załadowczą, z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu”

Przetarg nr 56/11

30.03.2011
Dostawa, montaż i uruchomienie laboratoryjnych analizatorów węgla typu Wilpo L241 lub równoważnych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A., w tym: - Zakład Górniczy Janina – 1 szt., - Zakład Górniczy Sobieski – 1 szt.

Przetarg nr 58/11

30.03.2011
Wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie punktu obsługi klienta wraz z infrastrukturą dla Południowego Koncernu Węglowego SA –Zakładu Górniczego Janina w Libiążu„

Przetarg nr 54/A/11

30.03.2011
Dostawa zgarniaczy płytkowych oraz skrobaków zanieczyszczeń przenośników taśmowych i ich części do Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Część nr 1 – zgarniacze typu STARCLEAN 960/962, 9708972, 980/982 lub równoważne Część nr 2 – skrobaki Hosch typu C1V, C2, B6 lub równoważne

Przetarg nr 60/11

30.03.2011
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA

Przetarg nr 51/A/11

23.03.2011
Wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie demontażu i zabudowy kopalnianej kolei spągowej z szyn typu S-42 w głównych wyrobiskach przewozowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie