Przetarg nr 14/11

26.01.2011
Wyłonienie wykonawcy: zadanie 1 -dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Janina” oraz dodatku rozliczeniowego do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Libiąż III” zadanie 2 -dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „ Brzezinka 3” oraz dodatku rozliczeniowego do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Brzezinka” zadanie 3 -dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Byczyna” zadanie 4 -dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnień do wydobywania węgla kamiennego ze złóż ZG Sobieski zadanie 5 -projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Brzezinka 3” zadanie 6 -wyceny wartości informacji geologicznej dotyczącej złoża węgla kamiennego „Janina”

Przetarg nr 15/A/11

26.01.2011
Wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie demontażu i zabudowy kopalnianej kolei spągowej z szyn typu S-42 w głównych wyrobiskach przewozowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie

Przetarg nr 8/11

12.01.2011
Wyłonienie wykonawcy zadania : „Legalizacja wag handlowych kolejowych, samochodowych oraz taśmowych wraz z przeglądami, konserwacją i naprawą w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”