Przetarg nr 260/10

29.12.2010
Wyłonienie dostawcy 1 kompletu fabrycznie nowej konstrukcji obudowy skrzyżowania czterostronnego typu portalowego chodnika VI z pochylnią wentylacyjno – transportową II dla Południowego Koncernu Węglowego SA Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie

Przetarg nr 259/10

29.12.2010
Wyłonienie wykonawcy zadania: „Naprawa szkody spowodowanej ruchem Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, polegająca na rekultywacji zdegradowanego terenu leśnego w Nadleśnictwie Chrzanów- Leśnictwo Żarki

Przetarg nr 261/10

29.12.2010
Wyłonienie podmiotu wykonującego: dokumentacje projektowo-kosztorysowe, opinie, ekspertyzy i inne opracowania dotyczące profilaktycznego zabezpieczenia i usuwania szkód górniczych w budynkach, obiektach budowlanych, inżynieryjnych, liniowych, gruntach rolnych i leśnych spowodowanych ruchem zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA