Przetarg nr 156/A/10

22.09.2010
Wyłonienie wykonawcy zabudowy układu wizualizacji parametrów zasilania czynnikiem grzewczym wysokoparametrowym w rejonie Sobieski i Piłsudski wraz z dokumentacją projektową na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski