Przetarg nr 148/A/10

18.08.2010
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla modernizacji obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu wraz z nadzorem autorskim dla robót budowlano - montażowych."

Przetarg nr 146/10

11.08.2010
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie napraw i obsługi serwisowej niegwarancyjnej dla elementów dla elementów hydrauliki sterowniczej produkcji Centrum Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o.o. dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA –Zakładu Górniczego Sobieski

Przetarg nr 139/10

04.08.2010
Dostawa i montaż fabrycznie nowej statycznej wagi kolejowej oraz dostawa i montaż fabrycznie nowej statyczno- dynamicznej wagi kolejowej w Zakładzie Górniczym Sobieski dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 143/A/10

04.08.2010
Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi remontów pomp wysokociśnieniowych typu: T-80, T-100, T-150, T-200 wraz z osprzętem (podzespołami) do agregatów zasilających obudowy zmechanizowane dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.