Przetarg nr 133/10

21.07.2010
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie napraw i obsługi serwisowej niegwarancyjnej dla elementów hydrauliki sterowniczej produkcji TIEFENBACH dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Janina

Przetarg nr 135/10

21.07.2010
Dostawa elementów trasy kolejki spągowej, zębatej dla systemu transportu sekcji obudowy zmechanizowanej do przezbrajania ścian dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski

Przetarg nr 130/10

14.07.2010
Wykonanie usług górniczych pod ziemią w zakresie iniekcji górotworu wokół wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie , z wykorzystaniem materiałów i sprzetu będących własnością Wykonawcy

Przetarg nr 129/10 (przetarg nieograniczony)

14.07.2010
„Wyłonienie dostawcy wentylatorów lutniowych elektrycznych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego SA” Zadanie nr 1 - Jeden komplet wentylatora lutniowego wysokiej wydajności wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Górniczego Janina Zadanie nr 2 - Dwa komplety wentylatora lutniowego wysokiej wydajności wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski Zadanie nr 3 - Dwa komplety wentylatora lutniowego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski

Przetarg nr 131/A/10

14.07.2010
„Wyłonienie podmiotu wykonującego usługi remontów wentylatorów lutniowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. " Zadanie nr 1 - remont wentylatorów lutniowych typu WLE Zadanie nr 2 - remont wentylatorów lutniowych typu WL-SIGMA