Przetarg nr 119/10

30.06.2010
Wyłonienie podmiotu wykonującego remont pomostu przenośnikowego nr 117, polegającego na robotach antykorozyjnych i wymianie części lekkiej obudowy w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przetarg nr 116/10

30.06.2010
Wyłonienie dostawcy instalacji odpylających dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zadanie 1 - Instalacje odpylające przodkowe typu mokrego do wentylacji kombinowanej -2 kpl. Zadanie 2 - Instalacja odpylająca przodkowa typu suchego do wentylacji kombinowanej -1 kpl.

Przetarg nr 115/10

23.06.2010
Wyłonienie podmiotu świadczącego usługi w zakresie napraw i obsługi serwisowej niegwarancyjnej dla dołowych lokomotyw spalinowych typu BIZON 120 produkcji Fite a.s. dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Janina